AISSCON News Council

 1. Chairman


  Shri T.V. Hanumantha Rao
  Rajagopalachari Street, Vijaywada 5200002, AP
  Mobile: 9866872711
 2. Chief Editor


  Dr. T.V.S. Rao
  401, Padmalaya, 9-28-9, Balaji Nagar,
  Sripuram, Visakhapatnam 530003
  Mobile: 09866085363
  Email Id: telikicherla1936@yahoo.co.in
 3. Managing Editor cum Secretary


  Shri K. Ravindra Kumar
  Visakhapatnam
 4. Treasure


  Shri Ch. Venkata Rao
  49-53A, 5F21, Bhavani Apartment 3,
  Balayya Sastri Layout,
  Visakhapatnam 530013
  Mobile: 9949514706
  Email Id: venkataraochalla39@gmail.com
 5. Members


  (1) Dr. S.P. Kinjawadekar,Navi Mumbai
  (2)Shri V.M. Date, Mulund, Mumbai
  (3) Shri B. Ranganathan, Mulund, Mumbai
  (4)Shri M.D. Bhusari, Mulund, Mumbai
  (5)Shri A.F. Chalam, Visakhapatnam
  (6)Shri N.K. Agarwal, Nerul, Navi Mumbai
  (7)Shri Nandlal Bannerjee, Nerul, Navi Mumbai

© 2017 | AISCCON